Zbog radova na vodovodnoj mreži i danas će biti poremećaja u vodosnadbijevanju

Iz KJKP "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo saopćili su da će i danas biti nastavljeni radovi i popravke na vodovodnoj mreži

Autor E.H. - Objavljeno 2017-09-14 09:18:00

Popravke kvarova vršit će se na slijedećim lokacijama: Sumbul Avde, Magribija, Envera Šehovića, Hajrudina Šabanije, Saita Orahovca, Elezova, Hekim Ogul Ali paše, Muhamed ef. Pandže, Rudžera Boškovića, Dejzina Bikića, Rušida Prgude, Gornjevakufska, Rukodol, Azići, polaganje cjevovoda u ulici Muse Ćazima Ćatića, Safeta Zajke i Soukbunar. Na više lokacija vršiće se isključenje dužnika kao i sanacija iskopa.

Tokom popravke pobrojanih kvarova, dolazit će do poremećaja u vodosnabdijevanju u slijedećim ulicama/naseljima: Olimpijska, Trg Barcelone, Hekim Ogul Alipaše, Dr. Irfana Ljubijankića, Rukodol, naselje Rakovica, Azići, Mehe Porobića, Zdenka Kožulja, Magribija, Envera Šehovića, Paromlinska, Marka Marulića, Igmanska, Kalesijska, Zmaja od Bosne, Sumbul Avde, Saita Orahovca, Zaima Imamovića, Ibrahima Perviza, naselje Sokolje, Hajrudina Šabanije, Elezova, Dejzina Bikića, Zije Dizdarevića, Rušida Prgude, Nusreta Fazlibegovića, Asafa Serdarevića, Asima Ferhatovića, Fikreta Ploče, Muhameda efendije Pandže, Mustafe Behmena, Velešići, Isaka Samokovlije, Rudžera Boškovića, reisa Fehima Spahe, Humska, Gornjevakufska, Radnička. 

U toku dana, doći će do kratkotrajnog isključenja snabdijevanja vodom zbog popravke kvarova u šahtovima u slijedećim ulicama: Skendera Kulenovića, Kurta Schorka, Braće Mulić, Smaila Šikala, Iza Gaja.

Stabilizacija u vodosnabdijevanju očekuje se do 16 sati, saopćeno je iz VIK-a.

#vodovodikanalizacija #kjkp #redukcija