Završena konferencija o partnerstvu lokalnih aktera za razvoj i zapošljavanje

Kancelarija projekta Tehničke podrške organizacijama civilnog društva (TACSO) u Bosni i Hercegovini i nacionalni TACSO Resursni centar u BiH koji predvodi Vesta, organizovali su u Mostaru dvodnevnu konferenciju „Partnerstvo lokalnih aktera za razvoj i zapošljavanje“, u okviru Programa Ljudi ljudima (People to People - P2P) koji je dio strategije Evropske komisije za podršku civilnom društvu kao i bitna komponenta TACSO projekta koji finansira EU.

Autor E.H. - Objavljeno 2016-07-13 17:15:00

Fokus konferencije je bio na značaju partnerstva institucija, privrednog sektora i nevladinih organizacija kao lokalnih aktera u cilju prepoznavanja prilika za razvoj i kreiranje novih radnih mjesta, posebeno u ruralnim područjima te za mlade i socijalno isključene skupine, saopćili su organizatori.

Tokom prvog dana konferencije predstavljen je jedan od najboljih primjera saradnje između institucija vlasti, kompanija i organizacija civilnog društva koji je smanjio nezaposlenost u Goraždu i povećao za skoro 40 posto zapošljivost odraslih koji su prošli programe razvijene za podršku zapošljavanju marginalizovanim grupama kroz aktivnosti Socijalno-edukativnog centra (SEC).

- Goraždanski model nastao je iz potrebe, kad nam se investitor, ASA Prevent, obratio sa zahtjevom za 700 radnika, šivača auto presvlaka. Zavod u tom trenutku nije imao niti jednu osobu s tim kvalifikacijama. Imali smo sreću da dobijemo podršku i razumijevanje nadležnih lokalnih institucija koje su imale sluha za potrebe investitora i za potrebe naše lokalne zajednice. Uz dodatnu podršku USAID Firma projekta, uspostavljanjem saradnje sa obrazovnim institucijama i nevladinim sektorom uspjeli smo da, kroz prekvalifikaciju i obrazovanje nekvalifikovanih nezaposlenih u Goraždu, stvorimo povoljno okruženje investitorima, radna mjesta stanovnicima i ovaj, sad već prepoznatljiv model partnerstva lokalnih aktera - pojasnila je direktorica JU Zavoda za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Nafija Hodo.

Uloga civilnog društva jeste, između ostalog, da prepoznaje područja u kojima je moguće stvarati nova radna mjesta, pružati podršku samozapošljavanju i obrazovanju koje će odgovarati potrebama tržišta rada. Tema kvaliteta cjeloživotnog obrazovanja je ključna za sve organizacije civilnog društva u BiH koje se njom bave kako bi se osigurala i njena korisnost i efikasnost, navodi se u saopćenju.

- Obrazovanje odraslih smo prepoznali kao područje u kojem možemo dati veliki doprinos.  Do sada je naše obuke završilo 1005 osoba, žena i muškaraca koji mogu odgovoriti potrebama tržišta rada. Prepoznali smo prostor u kome trebamo djelovati, pronašli način da uključimo i marginalizovane grupe, poput žena preko 40 godina koje teško pronalaze posao i znamo da se zapošljivost naših polaznika povećala 40 posto. Mi želimo da ovaj postotak bude i veći jer smatramo da je obrazovanje odraslih područje koje, iako je trend, mora postati sastavnim dijelom obrazovne politike - naglasio je  direktor Socijalno-edukativnog centra (SEC) Igor Lukenda podsjećajući na značaj uvođenja i poštovanja andragoških standarda kvalitete, kako za formalne tako i naročito za neformalne programe obrazovanja odraslih.

 

#konferencija #partnerstvo #zapošljavanje