Uz pomoć Safeta Veje „Sparkasse“ želi na nezakonit način doći do nekretnina „Šipad“ d.d. Sarajevo

Pred Općinskim sudom u Sarajevu danas je održano pripremno ročište u predmetu „SPARKASSE BANK“ d.d. BIH u svojstvu tužioca i tuženim „ŠIPAD EXPORT-IMPORT“ d.d. SARAJEVO u stečaju, zbog prava na nekretninama i utvrđenja prava vlasništva.

Autor Š.V. - Objavljeno 2018-05-16 17:56:00

Vodila se rasprava o zahtjevu Punomoćnika i Zakonskog zastupnik društva „Šipad“ d.d. Sarajevo, Ćesko Esada, da se pojavi kao umješač u parnici na strani tuženog.

Iz dosadašnje rasprave je više nego jasno da bivša ABS banka, a sad „Sparkasse“, želi na nezakonit način da dođe do nekretnina firme „Šipad“ d.d. Sarajevo. Banka je davala kredite firmama „Šipad Export-Import“ d.d. Sarajevo, „Šipad Komerc“ d.d. Sarajevo i „Šipad ERC“ d.d. Sarajevo, koji nisu vlasnici tih nekretnina, niti su kao takvi upisani u zemljišne knjige.

Oni su uz pomoć Veje Safeta, tadašnjeg pomoćnika načelnika za prostorno uređenje općine Centar, krivotvorili isprave.

Naime, Vejo je zloupotrijebio položaj i ovlasti odgovornog lica u općinskoj službi, na način da je dao krivotvorenu ispravu da su primaoci kredita vlasnici nekretnina u Trampinoj ulici u Sarajevu. Sve navedeno je imalo za cilj pribavljanje protuzakonite imovinske koristi za ABS banku, sada „Sparkasse“, čije je Vejo Safet punomoćnik.

Napominjemo, da se protiv Veje Safeta vodi više krivičnih postupaka, kako pred nadležnim sudom Kantona Sarajevo, tako i pred Sudom BiH.

Ovo je još jedan drastičan primjer kako postoji organizovana mafija i sprega općinskih organa i pojedinih banaka. Za male iznose odobrenih kredita se prisvajaju nekretnine - zgrade, poslovni prostori, i druga imovina, u vrijednosti više desetina miliona KM.

Na taj se način, davanjem sumnjivih kredita, dovode u zabludu zemljišno-knjižni uredi i sudovi, a pojedinci se bogate na nezakonit način.

#općinskisud #esadČesko #sparkassebanka #šipadd.d.sarajevo #Šipadexport-importd.d.sarajevo #imovina #tuŽilaŠtvo #nekretnine #sudbih #korupcija #mafija #šipaderc #Šipadkomerc #safetvejo

Vezani clanci

BIH

Vjekoslav Bevanda: Situacija s migra...

Ministar finansija i trezora u Vijeću ministara Vjekoslav Bevanda ocijenio je danas da situacija u vezi s migrantima u BiH iz dana u dan postaje "sve...
Autor: J.A. - Objavljeno 2018-07-18 17:46:00

BIH

Sindikat: Smjenu Marka Radoje tražil...

Povodom  sjednice UO BHRT-a održane 16. jula  i istupa u javnosti predsjedavajućeg UO BHRT-a, saopćenjem za javnost reagirali su  članovi Samostalnog...
Autor: J.A. - Objavljeno 2018-07-18 16:58:00

BIH

Majka nema novca da pomogne nepokret...

Samohrana majka petogodišnjeg dječaka Afana koji je dijete s poteškoćama u razvoju odlučila je, ako treba, prodati i svoj bubreg samo da bi pomogla si...
Autor: J.A. - Objavljeno 2018-07-18 15:22:00