U noći sa petka na subotu, 16. februara 2018. srce Jasmina Jaganjca je zatajilo

Preminuo je usljed srčanog udara, a nesretni slučaj se desio na putu Banja Luka-Kneževo. Porodica, prijatelji i Bosna i Hercegovina izgubili su heroja, generala, akademskog građanina, uglednog profesora i izvrsnog čovjeka kojeg ćemo pamtiti

Autor M.B. - Objavljeno 2018-02-17 15:25:00

Dr. sc. Jasmin Jaganjac bio je profesor na Univerzitetu u Goraždu, pored toga što je bio general i jedan od zapovjednika HVO-a odbrane grada Mostara od JNA u periodu 1992-1993, te jedan od organizatora i postrojbi „Obrane grada“, a onda i jedan od vojnih savjetnika prvog predsjednika RBiH, Alije Izetbegovića. Zapovijedao je HVO-om u Mostaru prilikom oslobađanja Mostara od srpskih snaga.

Pored mnogih funkcija koje je obnašao, izdvajamo funkciju direktora Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH, pri čemu je provodio mnoge aktivnosti na pomoći ugroženom stanovništvu, u smislu angažmana tokom prirodne nesreće, zbrinjavanja ljudi, dodjele lokacija za gradnju kuća, poduzetih mjera na interventnoj sanaciji klizišta, te pripremi projekata za njihovu trajnu sanaciju.

Tokom obnašanja ove funkcije, dobio je brojne pohvale i priznanja za svoj rad, između ostalog i od ambasadora EU u BiH, Lars-Gunnar Wigermarka, koji je jednom prilikom izjavio da je spomenuti Fond svoje zadatke ispunio i iznad očekivanja u toku velikih poplava. Tom prilikom je utrošeno šest miliona KM za izgradnju kuća, četiri za popravak stambenih kuća, dva miliona za malu privredu i ostalo za popravak infrastukture.

Kao jedan od ko-autora knjige „Lobiranje u savremenim uslovima“, zajedno sa dr. sc. Kostadinom Puškarom, akademikom, i dr. Sc. Željkom Kovačevićem, ponudio je se putokaz za svakog čitaoca, lobistu ili studenta koji žele spoznati istinsko lobiranje, te koje metode i tehnike lobiranja mogu biti upotrijebljene. Promocija je u održana najprije u Goraždu uz podršku kantonalnog Ministararstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, u okviru programa obilježavanja Dana grada Goražda i BPK Goražde.

#jasminjaganjac