U FBiH za 11 općina 1.495.000 KM za unaprijeđenje poslovnih zona

Federalni ministar razvoja poduzetništva i obrta Amir Zukić i predstavnici 11 općina s područja Federacije BiH danas su u Vladi FBiH potpisali ugovore o dodjeli grant poticajnih sredstava za unapređenje poduzetničkih zona u Federaciji, čija je ukupna vrijednost 1.495.000 KM.

Autor Redakcija - Objavljeno 2015-12-23 13:07:00

Od tog iznosa Ministarstvo je osiguralo milion KM, a vlada Švicarske 495.000 KM, dok sufinansiranje općina iznosi 607.000 KM.

Sredstva su namijenjena unaprijeđenju infrastrukture i poboljšanju usluga poslovnih zona, te ambijenta za mala i srednja preduzeća koja posluju u okviru tih zona. To bi trebalo doprinijeti razvijanju malih i srednjih preduzeća, a samim tim otvaranju novih radnih mjesta”,  izjavio je federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić.

Predstavnici općina Bosanska Krupa, Ilijaš, Grude, Tešanj, Gornji Vakuf-Uskoplje, Visoko, Gradačac, Bosanski Petrovac, Kakanj, Posušje i Žepče zahvalili su  na dodijeljenim sredstvima, koja će biti namjenski iskorištena za projekte, čiji je cilj, između ostalog,  kreiranje 25 novih gospodarskih subjekata i poboljšanje uvjeta za nove investicije.

Uspjeh u realizaciji ovih aktivnosti poželila im je u ime vlade Švicarske savjetnica za lokalnu upravu, migracije i razvoj švicarske ambasade u BiH Regula Bäbler ističući da razvoj poslovnih zona u općinama poboljšava put BiH ka Evropskoj uniji.

Osiguranje sistemske podrške realizaciji razvojnih prioriteta na lokalnom nivou je zajednički cilj zbog kojeg je Ministarstvo, u saradnji s Projektom integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji zajednički podržavaju vlada Švicarske i UNDP, pokrenuo grant shemu „Unapređenje poduzetničkih zona“.

“Od 2004. do 2013. godine Ministarstvo je uložilo oko 13 miliona KM za unapređenje poslovne infrastrukture na području 49 općina u Federaciji, u 43 poslovne zone. Cijenimo da je učinkovitost ulaganja  ovih sredstava veoma dobra, te ćemo nastojati još više sredstava izdvojiti iz budžeta FBiH i u saradnji s našim partnerima”, poručio je ministar Zukić na pres-konferenciji nakon potpisivanja ugovora.

#fbih #amirzukic