U budžetu RS strankama više novaca, ali humanitarnim organizacijama isti iznosi

Parlamentrane stranke u narednoj godini trebalo bi da dobiju 3.608.000 KM iz budžeta Reblike Srpske, što je 428.000 KM više u odnosu na ovu godinu

Autor I.S. - Objavljeno 2017-11-12 15:27:00

Za razliku od stranaka koje učestvuju u radu parlamenta, prednacrtom budžeta za 2018. godinu nije predviđeno povećanje iznosa koje bi trebalo da dobiju humanitrane organizacije, koje se, između ostalog, brinu i za bolesne i za rad javnih kuhinja.

Tako je tekući grant za dobrovoljno društvo Merhamet u RS-u i za narednu godinu planiran u iznosu od 130.000 KM, za Caritas je predviđeno svega 50.000 KM, a humanitarno društvo Kolo srpskih sestara dobit će 70.000 KM.

Iste iznose ove tri humanitarne organizacije imale su i u ovoj godini, a nije se povećao ni iznos koji se iz budžeta RS-a isplaćuje za rad udruženja i organizacija bošnjačkih civilnih žrtava rata.

Prednacrtom budžeta RS-a za 2018. godinu, više novaca dobit će Služba predsjednika RS-a i to 10.300.600 KM, a u ovoj godini imali su na raspolaganju 10.208.600 KM.

#budžetrs #stranke #novac #humanitarneorganizacije #plan #caritas