Tarifno plaćanje utroška toplotne energije počinje 1. augusta 2016.

Vlada Kantona Sarajevo danas je usvojila izmjenu Odluke o visini tarifnih stavova u kojoj se utvrđuje novi datum primjene obračuna i fakturisanja isporuke toplotne energije za objekte bez mjerenja.

Autor A. T. - Objavljeno 2015-12-30 13:01:00

Predviđeni datum za početak primjene ranije usvojenog tarifnog sistema, odnosno nove metodologije obračuna isporučene toplotne energije bio je 1. januar 2016.

Na prijedlog Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS, a zbog procjene da bi ova preraspodjela u ovom trenutku dodatno opteretila korisnike u sistemu centralnog grijanja, Vlada je prihvatila izmjenu po kojoj će primjena ovakvog obračuna početi 1. augusta 2016. godine, odnosno razdvojenog obračuna utroška toplotne energije u mjesecima grijne sezone i onima van nje.

Vlada je danas, zbog isteka mandata, razriješila dosadašnju v.d. direktoricu Zavoda zdravstvenog osiguranja Safetu Borovac, a na period do tri mjeseca i do okončanja procedure, imenovala Samira Turkovića za vršioca dužnosti direktora ove javne ustanove.

#tarifnisistem #grijanje