Semiha Borovac najbolji ministar u Savjetu ministara BiH

Najbolji ministar u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine je Semiha Borovac, ministar ljudskih prava i izbjeglica, a nagradu joj je uručio Saša Čavrag, urednik "Nezavisnih novina".

Autor A.B. - Objavljeno 2017-12-11 20:16:00

"Posebno sam ganuta jer je ovo priznanje podrška čitalaca, građana BiH. Ovo nije priznanje samo meni, već cijelom Vijeću ministara. Ovdje sam kako bih izrazila prizanje medijima i novinarama i njihovoj časnoj profesiji. Svima u BiH nam je potrebno više dijaloga, razumijevanja, poštovanja i samokritičkog preispitivanja vlastitih stavova", navela je Borovčeva.

Ona je dodala da se rado sjeća Željka Kopanje koji je uvijek mnogo radio na pomirenju u Bosni i Hercegovini.

"Sigurna sam da u svima vama koji slijedite njegov put imamo jake partnere u borbi za izgradnju sigurnijeg puta za našu djecu", rekla je ministarka Borovac. 

U mandatu Semihe Borovac, ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, zabilježeni su značajni napreci, a naročito kada je u pitanju realizacija Regionalnog stambenog programa te projekta Zatvaranja kolektivnih centara.

U okviru Regionalnog stambenog programa konačno su vidljivi rezultati i na terenu -  do sada je izgrađeno više od 450 stambenih jedinica, a u narednoj godini ih je planirano 1.200.  Sa druge strane, nakon višegodišnjeg kašnjenja konačno je krenula i izgradnja stanova u okviru projekta Zatvaranja kolektivnih centara kojim Bosna i Hercegovina ispunjava strateški cilj da do 2020. godine zatvori sve kolektivne centre i osigura smještaj za više od 7.200 osoba koje danas žive u mahom neuslovnim centrima.

Paralelno sa ovim izuzetno obimnim poslom, na prijedog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice ove godine je usvojena Politika sradnje sa iseljeništvom Bosne i Hercegovine, kojom se nakon dvije decenije neuspjelih pokušaja konačno institucionalizira saradnja iseljeništva i države BiH. Takođe, u saradnji sa partnerom Vladom Švicarske osigurana su i značajna sredstva za provedbu mjera koji će omogućiti bolje uvezivanje naše dijaspore sa BiH te iskorištavanje velikih kapaciteta našeg iseljeništva koji nisu samo finansijski, nego i ogromni kapacitet za prenos znanja, kontakata i veza koje naše iseljeništvo ima dieljm svijeta.

Ministrica Borovac je u svoje prioritete rada stavila i pitanje medija u našoj zemlji i zaštite njihovoih sloboda. Pored usvajanja Akcionog plana za obrazovanje novinara i medijskih profesionalaca u oblasti ljudskih prava, pod vođstvom Ministarstva je izrađen i na Vijeću ministara usvojen prvi sveobuhvatan izvještaj koji tretira stanje medija i medijskih sloboda temeljem kojeg se očekuje rasprava u Parlamentarnoj skupštini BiH u cilju poboljšanja uslova rada i očuvanja digniteta ove časne profesije.

Posebno zapaženo je bilo učešće ministrice na istorijskom događaju iz aprila ove godine kada je sa vjerskim liderima obišla mjesta stradanja Bošnjaka, Srba, Hrvata i Jevreja. Tom prilikom Borovac je je pozvala političke lidere da slijede primjer vjerskih lidera u načinu odavanja počasti žrtvama u našoj zemlji bez obzira na njihovu pripadnost.

Zajedništvo i jednaka prava za sve građane, bez obzira na njihovu pripadnost, su uočljivi u radu i svim nastupima ministrice Borovac gdje se ističe njena borba za najugroženije kategorije stanovnika koju i danas predstavljaju raseljene osobe i povratnici.

 

#semihaborovac #ministar #ličnostgodine #nezavisnenovine