Proizvedena vakcina koja liječi ovisnost od heroina

Istraživači su razvili vakcinu koja suzbija ovisnost od heroina blokiranjem narkotičkog dejstva te droge

Autor A.I.M. - Objavljeno 2017-08-30 18:29:00

Drugim riječima, vakcina sprječava korisnike da osjete bilo šta, obesmišljavajući samu svrhu uzimanja heroina. 

Jedna doza traje nekoliko sedmica, a najbolju formulu koja blokira narkotičko dejstvo na najmanje osam mjeseci potrebno je primati na svaka tri mjeseca. 

Kako prenosi Business Insider, naučnici čak smatraju da bi vakcina, također, mogla efikasno da zaštiti konzumente heroina od predoziranja. 

Vakcina je za sada uspješno testirana na majmunima i miševima, a planiraju se i testiranja na ljudima.

#heroin #ovisnost #izum #vakcina #istraživanja #predoziranje