Od putarine prikupljeno 64,5 miliona KM, ne mogu se trošiti

Na podračunu Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oprezivanje (UIO) BiH ukupno je prikupljeno 64,5 miliona KM posebne putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju ostalih puteva u BiH

Autor M.B. - Objavljeno 2018-04-06 13:55:00

''Prikupljena sredstva bit će raspoređena kada Upravni odbor UIO donese odluku o koeficijentima za raspodjelu ovih sredstava entitetima i Brčko Distriktu'', napominju iz UIO BiH.

Od 1.februara ove godine, od kada se primjenjuju izmjene i dopune Zakona o akcizama, kojima je uvedena posebna putarina u iznosu od 0,25 KM po litri derivata koji se proda na tržištu BiH, ukupno je prikupljeno 64,5 miliona KM (11 miliona KM putarine prikupljene, dok je iznosila 0,10 KM i 53,5 miliona KM putarine koja se naplaćuje 0,25 KM po litri).

Kada su usvajane izmjene i dopune Zakona o akcizama, u istom setu su usvojene i dopune Zakona i sistemu indirektnog oporezivanja i dopune Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda. Na ovaj način je otvoren poseban podračun Jedinstvenog računa UIO kod Centralne bake BiH gdje se prikupljaju sredstva od putarine namijenjene izgradnji autoputeva i izgradnji i rekostrukciji ostalih puteva u BiH.

''Radi se namjenskim sredstvima koja su i odvojena na poseban podračun Jedinstvenog računa'', napominju iz UIO.

Spomenuta sredstva UIO će moći rasporediti entitetima i Brčko Distriktu onog trenutka kada Upravni odbor UIO donese posebnu odluku o koeficijentima raspodjele prema korisnicima. Dok se oduka ne usvoji sredstva se ne mogu rasporediti.

#upravazaindirektnooprezivanjebih #uio #putarina #prikupljenasredstva #upravniodboruio #odlukaokoeficijentima