Napišite XOXO u komentaru na Facebooku: Gledajte kako se u sljedećem trenutku dešava magija

Pravo je čudo da još nisu svi provalili novu opciju koju je Facebook uveo

Autor I.S. - Objavljeno 2017-07-28 20:16:00

Ako u komentaru na Facebooku napišete “XoXo” (nije bitno da li su mala ili velika slova), vaš ekran će preplaviti gomila srca.

Xoxo je, inače, izraz porijeklom iz engleskog jezika, a znači “zagrljaji i poljupci” (hugs and kisses), odnosno “grlim i ljubim”.

Nastao je tako što su zagrljaji i poljupci jednostavno prikazani slovima koja upućuju na ove radnje (“x” izgleda kao ruke koje se grle, a “o” kao usta koja ljube).

 

#zagrljaji #poljupci #facebook #novaopcija