KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG SUDA TUZLA I ŠEFA ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG UREDA U TUZLI

Najbolji dokaz o postojanju organizovanog kriminala i korupcije u Zemljišnoknjižnom odjelu, Općinskog suda u Tuzli te Općinskog organa u Tuzli o zloupotrebi položaja i ovlasti od strane odgovornih u Zemljišnoknjižnom uredu, je primjer kako nisu dostavili žalbu "ŠIPAD"d.d. Sarajevo predmet broj DN-1152/2005, a koju su uredno primili prije više od tri godine, tačnije 14.04.2014.godine.

Autor J.A. - Objavljeno 2017-05-26 17:00:00

Dana, 26.05.2017.godine, Kantonalni sud u Tuzli svojim dopisom je obavijestio žalitelja da su uvidom u CMS utvrdili da ne postoji predmet navedenog broja na Kantonalnom sudu u Tuzli i s obzirom da se predmet vodi na Općinskom sudu u Tuzli, potrebno je da se tom sudu obrate za izdavanje pristupnog koda.

Zemljišnoknjižni ured je bez valjane isprave,  tj. bez upisanog rješenja i Dn broja, bez zahtjeva predlagatelja na proizvoljan i nezakonit način uknjižio pravo raspolaganja na poslovnom prostoru, ukupne površine 420,65 m2  u korist nevlasnika „Šipad-Komerc“ D.D. Sarajevo.

Općinski organ Tuzla, Rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Tuzla, broj: 07-31-19/00 od 14.04.2000.godine i zaključka Općine Tuzla, Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove broj: 07-31-19/00 od 09.07.2002.godine nije naložio Općinskom sudu Tuzla, Zemljišnoknjižnom uredu da izvrši brisanje bivših upisanih vlasnika i da na osnovu rješenja i zaključka upiše u zemljišne knjige sa pravom raspolaganja „Šipad-Komerc“ D.D. Sarajevo.

Općinski sud Tuzla, Zemljišnoknjižni ured , Rješenjem broj Dn-1152/2005 od 10.08.2005.godine nezakonito upisuje UNICREDIT BANK D.D. Mostar, na osnovu Ugovora nevlasnika „Šipad-Komerc“ d.d. Sarajevo, zastupanog po direktoru  Hamzi Kazaziću, protiv koga se vodi istraga pred Kantonalnim tužilaštvom Tuzlanskog kantona, kao i pred drugim tužilaštvima BIH i pred drugim organima sa prostora  ex Jugoslavije.

Nezakonitim radnjama, Općinski sud u Tuzli, Zemljišnoknjižni ured u Tuzli, i šef Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Tuzla, zloupotrebili su službene ovlasti i krivotvorenjem isprava, na poslovnom prostoru ukupne površine 420,65 m2, čija tržišna vrijednost je blizu cca 2 miliona KM.

Žalitelj je više puta slao Urgencije predsjedniku Općinskog suda u Tuzli, Muhamedu Tulumoviću, tačnije dana 10.11.2014.godine i 11.12.2014.godine,  da se predmet uzme u rad, odnosno da se žalba proslijedi nadležnom Kantonalnom sudu u Tuzli, ali "ŠIPAD" d.d. nikada nije dobio bilo kakvu informaciju, odnosno odgovor o stanju predmeta.

Svojim dopisom  od 20.02.2016.godine Kantonalno tužilaštvo, Tuzlanskog kantona je donio naredbu o provođenju istrage protiv Hamze Kazazića, kao zastupnika i dioničara u firmi „Šipad Komerc“ d.d. Sarajevo i Stjepe Lukića, koji je u vrijeme prijavljenih radnji bio šef Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Tuzla, te protiv nepoznatog uposlenika Zemljišnoknjižnog ureda Općinskog suda Tuzla. U naredbi o provođenju istrage je navedeno da je Stjepo Lukić počinio krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlaštenja, da ga je Kazazić poticao na izvršenje ovog krivičnog djela, a da je nepoznati službenik iz Općinskog suda Tuzla kao saučesnik počinio isto krivično djelo.

U ovom predmetu je istraga u toku.

Nakon svega iznesenog javnost opravdano pita da li je Visoko sudsko i tužilačko vijeće generator nezakonitih radnji u pravosuđu i dokle ide samovolja pojedinih nosilaca sudske vlasti? 

#općinatuzla #unicreditbanka #Šipadkomerc #Šipadd.d. #krivičnaprijava #općinskisudtuzla #muhamedtululović #hamzakazazić #stjepolukić #vstv #zkuredtuzla #ministarstvopravosuđatuzla #zloupotreba #korupcija #pravosuđe #kantonalnisud

Vezani clanci

BIH

Plinovod kroz Hercegovinu podržali i...

Vlada FBiH krajem prošle godine usvojila je izvješće o provedbi projekata iz programa javnih investicija u sektoru energetike, zaključno s 30. lipnja...
Autor: I.S. - Objavljeno 2018-02-21 15:40:00

BIH

Dobna granica ovisnika o drogama u M...

Dobna granica ovisnika o drogama u Mostaru i Hercegovačko-neretvanskoj županiji, pa i regiji je sve niža i opasno pada ispod 15 godina.
Autor: I.S. - Objavljeno 2018-02-21 15:02:00

BIH

Dubrovčani pomeli konkurenciju i osv...

Dubrovački One Suite Hotel nagrađen je u Kijevu na International Hospitality Awardsu za najbolji novootvoreni hotel u istočnoj i centralnoj Europi. Na...
Autor: I.S. - Objavljeno 2018-02-21 14:55:00