KADIJA TE TUŽI, KADIJA TI SUDI: Sramnom odlukom suda u Tuzli načinjena višemilionska šteta „Šipad“ d.d.

Krivična prijava koju je „Šipad“ d.d. podnio protiv osumnjičenih Seada Hadžića, suca Općinskog suda u Tuzli, Asje Razić, Enise Halilović i Vahide Halilović, suca Kantonalnog suda u Tuzli zbog Povreda zakona od suca iz člana 357 KZ BiH odbijena je odlukom Kantonalnog tužiteljstva Posavskog kantona Tuzla

Autor I.S. - Objavljeno 2017-12-29 15:08:00

Glavni tužitelj Luka Dabić dana 19.12.2017. godine donio je odluku kojom se odbija  pritužba društva „Šipad“ d.d. Sarajevo kao neosnovana i potvrđuje se Naredba o neprovođenju istrage KTPK Orašje br. 02 0 KTK 0006689 od 1. 12. 2017. godine.    

Kako se navodi u obrazloženju podnositelj tužbe nije istakao temelje iz kojih podnosi pritužbu te da je postupajuća tužiteljica u cjelosti riješila krivičnu prijavu, sprovela sve dokaze i unijela ocjenu svojih dokaza i zaključaka.

Ovakva odluka Glavnog tužioca tvrde iz „Šipad“ d.d., u najmanju ruku, stvorila je sliku da se nepravda i bezakonje očito trebaju nagraditi, a da se borba za istinu i pravdu ne treba tražiti niti zaštiti.

Dodaju da su krivična djela koja se stavljaju na teret navedenim sudijama nečasna krivična djela koja su učinjena sa direktnim umišljajem jer su isti potvrdili i donijeli nezakonitu odluku, odnosno prekršili zakon s ciljem da pribave milionsku korist „Šipad Komercu“ d.d. Sarajevo, a sve na štetu stvarnog i jedinog vlasnika „Šipad“d.d. Sarajevo.

Postupajući prijavljenik sudija Hadžić Sead je u svojoj nezakonitoj presudi od 11.7. 2014. godine  konstatovao da ostale dokaze sud neće ni obrazlagati jer nisu od presudne važnosti za donošenje odluke o ovoj pravnoj stvari, a isto se bazira na rečenici sudije Hadžić da: „ U ovoj pravnoj stvari neće uopšte ulaziti u zakonitost upisa „Šipad Komerca“ na predmetnoj nekretnini jer tužilac nije aktivno legitimisano lice u ovoj pravnoj stvari te navodi da ukoliko Federacija, odnosno Kanton, smatraju da se ne radi o imovini „Šipad Komerca“ tada su isti aktivno legitimisani da pokrenu postupak radi utvrđivanja njihovog vlasništva i brisanja vlasništva „Šipad Komerca“.

Posebna odgovornost sudije Hadžića je vidljiva u tome da po navedenom predmetu tuženi „Šipad Komerc“ d.d. Sarajevo uopće nije davao odgovor na tužbu, nije bio prisutan na pripremnom ročištu niti na glavnoj raspravi niti je dao svoje završno izlaganje,a pogotovo nije uložio niti jedan materijalni ili drugi dokaz, a što je isti sudija i prihvatio na način da istog pristrasno zastupa i brani na način da mu je nezakonito priznao pravo vlasništva na navedenoj nekretnini iako uvidom u sami ZK izvadak je vidljivo da još zvanično nije utvrđeno kako je tuženi nezakonito upisan u ZK izvadku na osnovu svog zahtjeva i Rješenja KAP-a od 25. 7. 2001. godine koji upis sud uopće nije htio razmatrati kao valjan niti provoditi dokaz uvidom u isti.

Međutim, tvrde iz „Šipad“ d.d.podcrtavaju da drugostepeno vijeće uopće, kao i prvostepeni sudija, nisu komentarisali dokaze koje je tužitelj uložio već su istovjetno kao i prvostepeni sud komentarisali odredbe Zakon o privatizaciji preduzeća i Zakona o početnom bilansu stanja preduzeća i banaka čime su također priznali nezakonit upis tuženog „Šipad Komerc“ d.d. Sarajevo, a na štetu tužitelja očigledno postupajući sa direktnim umišljajem.

Dakle, krivična djela koja se stavljaju na teret navedenim sudijama su nečasna krivična djela koja su učinjena sa direktnim umišljajem jer su isti potvrdili i donijeli nezakonitu odluku, odnosno prekršili su zakon sa ciljem da drugom pribave milionsku korist društvu „Šipad Komercu“ d.d. Sarajevo, a sve na štetu stvarnog i jedinog vlasnika društva „Šipad“ d.d. Sarajevo.

Vrijednost predmetnog spora iznosi 11.000, 00KM te se predmetna odluka može pobijati i vanrednim pravnim lijekovima, odnosno revizijom koju riješava Vrhovni sud FBiH, te je tužiteljstvo ocijenilo da se radi o parničnoj stvari za koju stranke nisu iscrpile sve mogućnosti ulaganja pravnih lijekova. Iz „Šipad“ d.d. smatraju da je postupajuće Kantonalno tužiteljstvo kao i Glavni tužitelj površno ocijenilo sve elemente i dokaze iz krivične prijave i podnesene pritužbe bez ikakvog ispitivanja i detaljnog analiziranja svih dokaza i činjenica te iz tih razloga se ulaže zahtjev i od naslovnog organa predlaže i traži mu se osporavani akt ukine i naloži uređujućem tužitelju da provede ponovo sve nužne i potrebne istražne radnje, ocijeni rezultate i pravnu snagu prikupljenih podataka i utvrdi da li je pravilno primjenjen Krivični zakon Federacije BiH te po obavljenom predistražnom postupku donese zakonitu odluku o provođenju ili neprovođenju istrage, protiv prijavljenih.

 

#šipadd.d #seadhadžić #Šipadkomerc #tuzla #pritužba #sudije #spor #istraga #krivičnaprijava #lukadabić #asjarazić #enisahalilović #vahidahalilović

Vezani clanci

BIH

Slikovnica za borbu protiv bolesti

U cilju podizanja svijesti i upoznavanja ljudi s time šta je multipla skleroza i kako se oboljeli nose sa ovom bolešću, Udruženje oboljelih od multip...
Autor: J.A. - Objavljeno 2018-05-27 20:44:00

BIH

Na Klinici za infektivne bolesti SKB...

Prvi slučaj oboljenja od morbila ustanovljen je pregledom na Klinici za infektivne bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.
Autor: J.A. - Objavljeno 2018-05-27 18:57:00

BIH

Saobraćajna nesreća u banjalučkom na...

Na ovom dijelu puta su od ranije postavljene vibracione trake radi usporavanja saobraćaja i sigurnosti kako pješaka tako i svih učesnika u vožnji.
Autor: A.P. - Objavljeno 2018-05-27 15:52:00