Hamza Kazazić pred licem pravde: Iznešeni paušalni podaci o stanju "Šipad Komerc" d.d., slijedi odluka Općinskog suda Sarajevo

U Općinskom sudu u Sarajevu danas je održano najavljeno saslušanje stečajnog dužnika „Šipad Komerc“ d.d. na kojem se po prvi put pojavio direktor Hamza Kazazić. Podsjećamo, na ročištu održanom u oktobru sudija Elma Zorabdić je zaprijetila da više neće tolerisati zloupotrebu suda od strane Kazazića koji je ignorisao četiri ročišta.

Autor I.S. - Objavljeno 2017-10-25 16:32:52

Nakon što je sud odbio prijedlog punomoćnika „Šipad Komerc“ d.d. o prekidu ovog postupka do okončanja rješenja po žalbi zatraženo je izjašnjavanje o posjedu imovine, broju uposlenih radnika i dugovanjima prema bankama. Advokat Alagić Damir i advokatski pripravik Radomir Nikolić iznijeli su pred sudom paušalne podatke da „Šipad Komerc“ d.d. raspolaže sa više od 46 miliona KM, 120 stanova, 20-tak poslovnih prostora i tri poslovne zgrade od kojih je u jednoj smještena Vlada Unsko-sanskog kantona u Bihaću, zbog čega smatraju da vrijednost u imovini iznosi više od 100 miliona KM.

Istovremeno, tvrde da su potraživanja duga pet puta manja, odnosno da iznose 20 miliona KM. Također, u zapisnik je zavedena izjava da „Šipad Komerc“ d.d. trenutno zapošljava 50 radnika i da se u narednom periodu očekuje potpisivanje ugovora sa firmom iz Alžira težak 350 miliona KM i zapošljavanje 2.000 radnika. 

Pred sudijom Zorabdić navedene podatke osporio je advokat Mehović Nedžad punomoćnik „Šipad“ d.d. istakavši da su u paušalnim podacima date informacije o imovini koja nije njihova te da govore o stanovima koji su u privatnom vlasništvu, da radnicima četiri godine nisu isplaćene plate te da su im šest godina blokirani računi. Tvrdi da se radi o potraživanjima koja je izvjesno naplatiti u stečajnom postupku. Na njegov upit šta je sa platama i doprinosima radnika „Šipad Komerca“ d.d. suprotna strana se nije izjašnjavala. Odluka suda u ovom slučaju biće donesena u zakonskom roku.

Međutim, prema podacima do kojih je News Blic ekskluzivno došao jasno se vidi da je „Šipad Komerc“ d.d. u posljednjoj godini zapošljavao 17. Evidentno je i da su bankovni računi blokirani počevši od 2003. godine i to u Privrednoj banci Sarajevo d.d., u Unicredit Bank Ad Banja Luka 2006., Komercijalna banka A.D. Banja Luka 2011, Sparkasse Bank BiH 2011., Vakufska banka d.d Sarajevo 2012., BBI d.d. Sarajevo 2013., Addiko bank d.d Sarajevo 2014., Unicredit bank Sarajevo d.d 2015., te Intesa San Paolo banka Bosne i Hercegovine 2015. godine. Evidentan je i dug prema poreznoj upravi, zaključno sa 31. augustom 2017. u iznosu od 194.000 KM, kao i dug za PDV u iznosu od 249 hiljada, dok je bilans stanja u aktivi za 2016. godinu, odnosno ukupna stalna sredstva 12 miliona.

Postavlja se pitanje da li je uzimajući u obzir dugovanje „Šipad komerca“ d.d. prema bankama povjeriocima i radnicima, njihov dug pet puta veći u odnosu na vrijednost imovine ili je obratno kako direktor Kazazić tvrdi.

 Ipak, ostaje da konačnu odluku u slučaju stečaja „Šipad Komerc“ d.d. Sarajevo donese Općinski sud u Sarajevu.

 

#hamzakazazić #paušalnipodaci #Šipadkomerc #sipaddd #suđenje #elmazorabdic #ročišta #imovina #bih #banke #radnici #prava #općinskisudsarajevo

Vezani clanci

IZDVOJENO

Popodnevna kafa sa Husrefom Musemiće...

Ekipa News Blic portala danas je imala priliku da se druži sa Husrefom Musemićem šefom stručnog štaba FK Sarajevo, kojeg smo zatekli sa prijateljima...
Autor: E.H. - Objavljeno 2018-01-07 12:49:00

IZDVOJENO

Mostarska ratna priča: Jedan grad, d...

Na pitanje kako je tokom boravka na ratištu HVO-a gledao na činjenicu da je na suprotnoj strani njegov brat, odnosno da bi u konačnici mogli doći do d...
Autor: A.I.M. - Objavljeno 2017-12-11 10:27:00

IZDVOJENO

Vlasti BiH ne zanima imovina u Hrvat...

Dok vlasti susjedne države tvrde da nad nekretninama vlasnika iz BiH postoji zabrana raspolaganja, katastarske čestice u sudovima polako nestaju
Autor: A.B. - Objavljeno 2017-11-01 17:05:00