BiH zemlja sa srednjoročno održivim javnim dugom

Analizu je pripremilo Ministarstvo finansija i trezora uz tehničku pomoć Svjetske banke, koristeći metodologiju koju je razvio Međunarodni monetarni fond

Autor A.I.M. - Objavljeno 2017-08-13 09:33:00

Vijeće ministara BiH upoznato je s Analizom održivosti javnog duga Bosne i Hercegovine u kojoj se navodi da je BiH zemlja sa srednjoročno održivim javnim dugom, piše Akta.ba.

Ova analiza pretpostavlja da kreditni rejting BiH neće biti snižen u srednjoročnom periodu te da neće biti značajnijih povećanja referentnih kamatnih stopa i valutnih kurseva. Očekuje se da će Centralna banka BiH nastaviti da održava monetarnu stabilnost u skladu s aranžmanom valutnog odbora, prema odredbama Zakona o Centralnoj banci BiH te da neće biti značajnijih kašnjenja u implementaciji projekata koji se finansiraju ili se planiraju finansirati iz vanjskih izvora.

Analiza daje ocjenu postojećeg stanja javne zaduženosti BiH i daje projekciju njenog razvoja u budućnosti, te definira glavne rizike koji mogu utjecati na održivost duga u srednjoročnom periodu

#bih #dug #analiza #centralnabanka